Pahala dan Keutamaan Membaca Al-Qurán

7 Jenis Irama Tilawah Seni Baca Al-Qurán

Membaca Al-Qurán, memahami, dan mengamalkannya merupakan kewajiban umat Islam. Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk tilawah (membaca) Al-Qur’an. Membaca Al-Qurán termasuk ibadah yang mendapatkan […]