Jadwal Khotbah Jumat

JADWAL KHOTIB DAN IMAM SHALAT JUM’AT TAHUN 2023 MASJID RAYA AL JABBAR

JANUARI

6 Dr. KH. Abdul Mujib, M.Ag
13 KH. Olan Maulan
20 Prof. Dr. H. Badruzzaman M. Yunus,MA
27 Prof. Dr. H. Syukriadi Syambas, M.Si

FEBRUARI

3 Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag
10 Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
17 Drs. KH. Muktar Kholid
24 Dr. KH. Engkos Kosasih

MARET

3 H. Ahmad Haedar
10 Drs. KH. Dudi Solahudin
17 Drs. KH. Maftuh Kholil
24 Dr. H. Asep Mustofa Kamal, M.Ag
31 Drs. KH. Endang Kusmana, M.Ag

APRIL

7 Prof. Dr. H. Dindin Solahudin, M.Ag
14 Dr. H. Isep Zenal Arifin, M.Ag
21 Dr. H. Hafid Muslih, M.Ag
28 Drs. H. Hasyim As’yari, M.Ag

MEI

5 Drs. H. Asep Sudarman, M.Ag
12 H. Asep Mugni, S.Sos, M.I.Kom
19 Prof. Dr. H. Bambang Q. Anees, M.Ag
26 Dr. H. Faizal Fikri, M.Ag

JUNI

2 Drs. H. Dede Suherman, M.Ag
9 KH. Erdi Hardiman, S.Pd
16 KH. Tantan Ahmad Santana
23 Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc
30 Dr. H. Ucup Fathuddin Al Ma’arif, M.Ag

JULI

7 Prof. Dr. H. Dedi Mulyasana, M.Pd
14 Dr. H. Zamzam Erawan, M.Si
21 Prof. Dr. KH. Miftah Faridl
28 Dr. H. Ayip Ja’far Shodiq, M.Ag., Ph.D

AGUSTUS

4 Prof. Dr. H. Adang Hambali, M.Pd
11 KH. Iman Budiman, S.Th, M.Ag
18 Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag
25 Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc

SEPTEMBER

1 Drs. KH. Yayat Ruhiyat, M.Ag
8 Prof. Dr. H. Zenal Abidin, M.Ag
15 KH. Ahmad Syuhada
22 KH. Cecep Abdullah Syahid, M.Pd.I
29 KH. Iman Setiawan Latief

OKTOBER

6 H. M. Yahya Ajlani, M.Ag
13 Dr. KH. Saeful Islam Mubarok, Lc, M.Ag
20 H. Agus Salman, M.Ag
27 KH. Ahmad Farizi, M.Pd.I

NOVEMBER

3 KH. Rif’at Aby Syahid, M.Pd.I
10 Prof. Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag
17 Dr. KH. Rafani Akhyar
24 KH. Asep Totoh Ghazali, M.BA.,M.Ag

DESEMBER

1 KH. Juhadi Muhammad
8 Dr. H. Aang Ridwan, M.Ag
15 Dr. H. Ahmad Humaedi, M.Ag
22 Dr. H. Edi Komarudin, M.Pd
29 Drs. H. Asep Abdullah, M.Ag

Demikian Jadwal Khotbah Jumat di Masjid Raya Al Jabbar Tahun 2023.